حضور در همایش به صورت رایگان

حضور در سومین همایش آشنایی با طراحی سیویل مجتمع های صنعتی و نفتی (رایگان)

سومین همایش آشنایی با طراحی سیویل مجتمع های صنعتی و نفتی (مسیر راه برای مهندسین عمران با انگیزه) مدرس: مهندس آغشلوئی روز همایش: 31 اردیبهشت 1400 روز برگزاری: جمعه‌ آغاز همایش: ۹ صبح پایان همایش: ۱۳ ظهر مکان برگزاری همایش حضوری: دانشگاه الزهرا، مرکز همایش های بین المللی پلتفرم شرکت کنندگان آنلاین: zoom