دوره جامع طراحی سیویل مجتمع‌های نفتی و صنعتی

دومین، دوره جامع طراحی واحدهای نفتی و صنعتی
مدرس: مهندس آغشلوئی
طول دوره: ۱۲۰ ساعت
شروع کلاس: ۱۲ دیماه
اتمام دوره: ۱۸ اسفندماه ۱۳۹۸
روزهای برگزاری: پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها
مکان برگزاری کلاس ها: دانشگاه الزهرا – مرکز همایش های بین المللی