90%
تخفیف

دومین همایش آشنایی با دوره طراحی سیویل مجتمع های صنعتی و نفتی(زمستان 1398)

No Votes 0 Votes
10,000تومان

این همایش در زمستان سال 1398 برگزار شد. برای اولین بار این همایش، به‌صورت هیبرید یعنی به‌صورت هم‌زمان: آنلاین و حضوری ارائه شد. همایش در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه الزهرا، آمفی‌تئاتر ۱۰۰ نفره‌ی بانو امین برگزار شد که به جهت محدودیت‌های کرونایی با حداکثر نصف ظرفیت سالن یعنی: حداکثر ۵۰ میهمان گرامی را پذیرا بود. برای فضای مجازی، از طریق پلت فرم Zoom و با ظرفیت حداکثر ۱۰۰ نفر پشتیبانی می‌شد.

0
10,000تومان
70%
تخفیف

سومین همایش آشنایی با دوره طراحی سیویل مجتمع های صنعتی و نفتی (بهار 1400)

No Votes 0 Votes
30,000تومان

این همایش در روز جمعه ۷ خردادماه سال ۱۴۰۰ برگزار شد. برای اولین بار این همایش، به‌صورت هیبرید یعنی به‌صورت هم‌زمان: آنلاین و حضوری ارائه شد. همایش در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه الزهرا، آمفی‌تئاتر ۱۰۰ نفره‌ی بانو امین برگزار شد که به جهت محدودیت‌های کرونایی با حداکثر نصف ظرفیت سالن یعنی: حداکثر ۵۰ میهمان گرامی را پذیرا بود. برای فضای مجازی، از طریق پلت فرم Zoom و با ظرفیت حداکثر ۱۰۰ نفر پشتیبانی می‌شد.

0
30,000تومان