امکان مراجعه حضوری فقط با هماهنگی قبلی وجود دارد.

در نزدیکی محل ما، ایستگاه مترو، وجود ندارد.

 

در ساعات اداری و در روزهای کاری با شماره تلفن ۴۴۲۴۰۲۴۲ تماس حاصل فرمایید.

ساعات کاری:

  • از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ الی ۱۷
  • پنجشنبه از ساعت ۹ الی ۱۳
  • روزهای تعطیل همیشه تعطیل هستیم!

 

شمارۀ فکس ۴۱۴۲۵۶۶۸ به صورت اتوماتیک می‌باشد و در هر ساعت از شبانه‌روز می‌توانید فکس ارسال فرمایید.

  • اگر فکسی ارسال کردید که خیلی مهم است، لطفا از طریق تماس تلفنی اطلاع دهید.
  • لطفا در فکس  اطلاعات دقیق تماس‌تان را هم درج نمایید.
  • لطفا از ارسال مواردی که در فکس خوانا نیست خودداری فرمایید.

 

در خارج از ساعات کاری اعلام شده، در صورتی که هنگام ثبت‌نام دوره‌ها، خرید محصول، دانلود محصول خریداری شده و مواردی از این قبیل مشکلی داشتید، لطفا موارد را به صورت پیامک به شماره همراه‌ ۰۹۱۲۵۳۶۲۰۰۵ ارسلا فرمایید.

  • درصورت ثبت‌نام در کارگاه‌ها و دوره‌های حضوری اطلاعات لازم از طریق این شماره ارسال می‌شود.

امکان مراجعه حضوری فقط با هماهنگی قبلی وجود دارد.

در نزدیکی محل ما، ایستگاه مترو، وجود ندارد.

در ساعات اداری و در روزهای کاری با شماره تلفن ۴۴۲۴۰۲۴۲ تماس حاصل فرمایید.

ساعات کاری:

  • از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ الی ۱۷
  • پنجشنبه از ساعت ۹ الی ۱۳
  • روزهای تعطیل همیشه تعطیل هستیم!

شمارۀ فکس  ۸۹۷۷۷۷۲۰ به صورت اتوماتیک می‌باشد و در هر ساعت از شبانه‌روز می‌توانید فکس ارسال فرمایید.

  • اگر فکسی ارسال کردید که خیلی مهم است، لطفا از طریق تماس تلفنی اطلاع دهید.
  • لطفا در فکس  اطلاعات دقیق تماس‌تان را هم درج نمایید.
  • لطفا از ارسال مواردی که در فکس خوانا نیست خودداری فرمایید.

در خارج از ساعات کاری اعلام شده، در صورتی که هنگام ثبت‌نام دوره‌ها، خرید محصول، دانلود محصول خریداری شده و مواردی از این قبیل مشکلی داشتید، لطفا موارد را به صورت پیامک به شماره همراه‌ ۰۹۱۲۵۳۶۲۰۰۵ ارسلا فرمایید.

  • درصورت ثبت‌نام در کارگاه‌ها و دوره‌های حضوری اطلاعات لازم از طریق این شماره ارسال می‌شود.

امکان مراجعه حضوری فقط با هماهنگی قبلی وجود دارد.

در نزدیکی محل ما، ایستگاه مترو، وجود ندارد.

در ساعات اداری و در روزهای کاری با شماره تلفن ۴۴۲۴۰۲۴۲ تماس حاصل فرمایید.

ساعات کاری:

  • از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ الی ۱۷
  • پنجشنبه از ساعت ۹ الی ۱۳
  • روزهای تعطیل همیشه تعطیل هستیم!

شمارۀ فکس  ۸۹۷۷۷۷۲۰ به صورت اتوماتیک می‌باشد و در هر ساعت از شبانه‌روز می‌توانید فکس ارسال فرمایید.

  • اگر فکسی ارسال کردید که خیلی مهم است، لطفا از طریق تماس تلفنی اطلاع دهید.
  • لطفا در فکس  اطلاعات دقیق تماس‌تان را هم درج نمایید.
  • لطفا از ارسال مواردی که در فکس خوانا نیست خودداری فرمایید.

در خارج از ساعات کاری اعلام شده، در صورتی که هنگام ثبت‌نام دوره‌ها، خرید محصول، دانلود محصول خریداری شده و مواردی از این قبیل مشکلی داشتید، لطفا موارد را به صورت پیامک به شماره همراه‌ ۰۹۱۲۵۳۶۲۰۰۵ ارسلا فرمایید.

  • درصورت ثبت‌نام در کارگاه‌ها و دوره‌های حضوری اطلاعات لازم از طریق این شماره ارسال می‌شود.

فرم ارتباط با ما