100%
تخفیف

اولین همایش آشنایی با دوره طراحی سیویل مجتمع های صنعتی و نفتی(پاییز 1396)

No Votes 0 Votes
100000 – رایگان

در این سمینار، شاخه سیویل از گروه مهندسی عمران  برای حاضرین در یک فضای متقابل و هم اندیشی تعریف شد.  تعاریف و شرح وظایف مهندسین شاغل در طراحی واحدهای صنعتی و نفتی مرور شدند. این  سمینار در حضور جمعی از  مشتاقان و فعالان مهندسی عمران برگزار شد.

22
100000 – رایگان