سبد خرید

مهندسین پتروسیویل

باشگاه پتروسیویل

مهندسین عمرانی که دوره پتروسیویل: طراحی سیویل واحدهای صنعتی، نفتی را گذرانده‌اند، می‌توانند به طراحی بخشه‌ای عمرانی در سیستم‌های زیربنایی کشور و واحدهای فرآیندی مشغول به کار شوند. مهارت سیویل شامل شش سیستم اصلی است که عبارت‌اند از: جاده دسترسی، خطوط لوله، عملیات خاکی و تسطیح، رواناب، خطوط زیرزمینی، آب و فاضلاب.
افتخار ما در پتروسیویل آن است که تجربه سالیان متوالی را در یک دوره کوتاه‌مدت، به دوستان گرامی منتقل کرده و با آن‌ها یک جامعه مهندسی پتروسیول ساخته‌ایم. رسالت ما این است که با آموزش مهارت سیویل به مهندسین عمران، گامی ارزنده در جهت آموزش و خدمت برداریم و پلی باشیم که نیروی مستعد جوان را به دروازه‌های انرژی، باز کار و اشتغال وصل کنیم.

مهندسین پتروسیویل (الفبایی)

مهندس شادی داپویه
دانش‌آموخته دوره اول
مهندس عمران
مهندس ابوالفضل زرینچه
دانش‌آموخته دوره اول
مهندس عمران
مهندس رضا صابر
دانش‌آموخته دوره دوم
مهندس عمران
مهندس اصغر عابدینی
دانش‌آموخته دوره اول
مهندس عمران
مهندس فروتن
دانش‌آموخته دوره اول
مهندس عمران
مهندس علیرضا قاسمی
دانش‌آموخته دوره دوم
مهندس عمران
مهندس حمیده مصطفوی
دانش‌آموخته دوره دوم
مهندس عمران
مهندس سارا نعمت پور
دانش‌آموخته دوره دوم
مهندس عمران
مهندس حسین حکمت
دانش‌آموخته دوره اول
مهندس عمران
مهندس علی زیرک
دانش‌آموخته دوره دوم
مهندس عمران
مهندس رضا گندمی
دانش‌آموخته دوره دوم
مهندس عمران
مهندس جواد میرمحمد‌علی
دانش‌آموخته دوره دوم
مهندس عمران
مهندس محمدرضا نیکبخت
دانش‌آموخته دوره دوم
مهندس عمران
مهندس هانیه هادیان
دانش‌آموخته دوره دوم
مهندس عمران
مهندس سجاد هاشمی نسب
دانش‌آموخته دوره دوم
مهندس عمران
مهندس بهزاد بهبودی
دانش‌آموخته دوره دوم
مهندس عمران
مهندس مریم نجار
دانش‌آموخته دوره دوم
مهندس عمران
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟