سبد خرید

لایو ها

کتاب عمران تا نفت

کتاب: «از عمران تا نفت»، در حال نگارش می باشد. نگارش این کتاب از سال ۱۳۹۸ آغاز شد. ایده اصلی کتاب انتقال دانش و تجربه ای بود که در

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟