سبد خرید

سفرنامه پتروسیول

فهرست مطالب

  • سفر به درون دوره سیویل
  1. مهندسی سیویل
  2. توپوگرافی P1
  3. طرح هندسی راه
  4. روسازی راه
  5. بر بلندی P2
  6. خیابان P3
  7. سایت P4
  8. آب آلوده صنعتی P5

 

۹. فاضلاب بهداشتی P6
۱۰. رواناب و سیلاب P7
۱۱. سیستم‌های زیرزمینی P8
۱۲. خطوط لوله P9
۱۳. مکانیک سیالات
۱۴. سازه و سیویل P10
۱۵. مدیریت پروژه

  • جمع بندی نهایی
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟